Start Nasze nieruchomości Stacja Luboń

Stacja Luboń sp. z o.o INWESTYCJA W TRAKCIE PROJEKTOWANIA

Stacja Luboń Sp. z o.o. - spółka z grupy Prefa Group S.A., dedykowana pod realizację inwestycji na działce geodezyjnej nr 5/42, obręb Luboń, dla której obowiązuje MPZP „Tereny po WPPZ” – etap I, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXII/134/2016, z dnia 21 lipca 2016. Zgodnie z zapisami w w/w planie działka jest położona na terenie oznaczonym 2MW/U, wobec powyższego realizowana będzie inwestycja deweloperska polegająca na zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z usługami – opracowywanie koncepcji w trakcie.

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE!

Prefa Group Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. Aleksandra Puszkina 63A
62-030 Luboń
NIP: 7831838235

nieruchomości

Dołącz do nas

Realizacja Hesna