Start Aktualności i promocje Osiedle Plewianka

Osiedle Plewianka

W dniu 5 lutego 2021 r., po wielowątkowych przygotowaniach, zawarty został akt notarialny – umowa przyrzeczona zakupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej pod realizację inwestycji deweloperskiej, w bardzo atrakcyjnej lokalizacji w podpoznańskich Plewiskach (gmina Komorniki). Realizowana inwestycja pod nazwą „Osiedle Plewianka” będzie nowocześniejszą kontynuacją powstałej wokół zabudowy.

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania - zakupione działki są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną z usługami w parterze. Zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania terenu, wybudowanych zostanie 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w II etapach, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej ok 10.500 m2 – tj. 222 lokale mieszkalne. W I etapie, dla którego zostało już wydane prawomocne pozwolenie na budowę, wybudowane zostaną 3 budynki, składające się z 62 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 2.956,30 m2. Na gruncie bezpośrednio przylegającym istnieje już osiedle mieszkaniowe składające się kilkunastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z pełną infrastrukturą, tj. punktami usługowo – handlowymi / szkołą / przedszkolem. Więcej informacji wkrótce!

Prefa Group Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. Aleksandra Puszkina 63A
62-030 Luboń
NIP: 7831838235

nieruchomości

Dołącz do nas

Realizacja Hesna